FoU

zzzl3

Komplett och rigorös FoU-process enligt ISO-standard.
Lagstorlek: 5
Nya produkter: 3-5 st/år
Patent: 3-8 st/år
Testrapporter: 5-8 st/år
Intyg: 3-5 st/år